Aanmelden Evenementenregeling

 

****AANMELDEN IS ALLEEN NOODZAKELIJK VOOR GESCHORSTE VOERTUIGEN****

 

****U kunt zich niet meer aanmelden****

 

Ons evenement is door de Belastingdienst officieel erkend als evenement voor de evenementenregeling. Dat betekent dat je ook met je geschorste voertuig ons evenement kunt bezoeken. Dat gaat natuurlijk niet zomaar. Daar moeten jij, als eigenaar van het voertuig, en wij, als organisatie, wel iets voor doen. Via deze link kom je op de website van de Belastingdienst en kun je alles lezen over de evenementenregeling. Maar in het kort komt het hier op neer: 

Voor wie is het bestemd?

  • Personen die met hun geschorste oldtimer (15 jaar of ouder) naar een (door de belasting erkend) evenement willen gaan.

  • Gebruik uw voertuig alleen voor het evenement.

  • Voertuig hoeft niet APK gekeurd te zijn maar wel�APK-waardig�

  • Voertuig moet wel WA-verzekerd zijn.

  • Er kan 4x per kalenderjaar (max. 6 dagen) van deze regeling gebruik worden gemaakt.

Procedure:

  • Deelnemers melden zich aan bij de organisatie d.m.v. een inschrijfformulier.

  • Organisatie stuurt minimaal 1 werkdag van te voren een lijst met deelnemers en hun gegevens naar de Belastingdienst.

 

****Wil je van deze regeling gebruik maken?****

Download dan hier=> (helaas bent u nu te laat) het formulier en vul het volledig in en mail het uiterijk 2 mei 2016 naar ons emailadres info@cbsswaarland.nl

LET OP: Onvolledig ingevulde formulieren en te laat ontvangen formulieren worden niet doorgegeven aan de belastingdienst, ontvangen geen bevestigingsmail van ons, en vallen daarmee niet onder de evenementenregeling. De organisatie neemt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan.

U ontvangt een bevestiging van de organisatie uiterlijk 3 mei 2016, dat wij u aangemeld hebben.